Projekční a inženýrská činnost

Projekční
a inženýrská
činnost

PPS Kania s.r.o. je projektově inženýrská společnost, která zabezpečuje komplexní projektovou a inženýrskou činnost v oboru pozemních staveb.

Firma byla založena v roce 1992 Ing. Janem Kaniou – fyzickou osobou. V roce 2003 byla založena nástupnická společnost PPS Kania s.r.o. a pod tímto obchodním jménem funguje dodnes.

Certifikační značka VÚPS ISO 9001Certifikační značka VÚPS ISO 14001

Hlavní náplně společnosti

  • Vypracování architektonických návrhů a studií
  • Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí
  • Vypracování dokumentace pro stavební povolení
  • Vypracování dokumentace pro provedení stavby
  • Zajištění komplexní inženýrské činnosti
  • Technické poradenství

Projektová činnost

Zabezpečujeme tvorbu investičních záměrů, urbanistických řešení, studií a projektů interiérů, komplexní projektovou dokumentaci od koncepcí, dokumentací pro územní řízení, stavební povolení a dokumentací pro provedení stavby.

Hlavní náplň projektových prací tvoří vypracování projektů staveb občanských, bytových a zdravotnických.

Stavby občanské – sportoviště, mateřské, základní, střední a vysoké školy, administrativní budovy, domovy pro seniory, opravy historických památek a objektů v památkových zónách.

Stavby bytové – rodinné domy, bytové domy, polyfunkční domy, vysokoškolské koleje, revitalizace panelových domů.

Stavby zdravotnické – nemocnice.

Inženýrská činnost a technické poradenství

Hlavním cílem inženýrské činnosti je nabídnout objednateli souhrn všech služeb spojených s výstavbou, rekonstrukcí či revitalizací.

Inženýrskou činnost zahajujeme již v předprojektové přípravě, kdy seznámíme objednatele s možnými vlivy, omezeními či vyvolanými investicemi souvisejícími s výstavbou.

Na základě udělené plné moci objednatelem zajistíme kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy a majitelů inženýrských sítí, zajistíme vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

V průběhu realizace se naši zaměstnanci aktivně účastní kontrolních dnů na stavbách v rámci autorského dozoru.

Po dokončení díla připravíme podklady pro kolaudační rozhodnutí.

Reference