Statutární město Ostrava – sportovní areál u Cementárny