VŠB – Technická univerzita Ostrava – Pavilon velkých poslucháren FAST

Cena hejtmana – stavba MSK 2009